Market Data Feed

Data quality issues regarding the Market Data Feed.

Befintliga problem

Öppnat

Mätetal

  1. Percent Uptime
    Läs in...
  2. Incidents Reported
    Läs in...

Senaste historik

Spot market candles delayed
Data Quality / Market Data Feed